Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Wat zijn slijmvliesafwijkingen?

talgkliertjeswang Een groot aantal afwijkingen kan op of in de slijmvliezen van de mond ontstaan.. Een slijmvliesafwijking kan het gevolg zijn van een lokaal proces of een uiting zijn van een uitgebreider ziekteproces. Deze afwijkingen kunnen zich op verschillende manieren presenteren. Afwijkingen van de slijmvliezen van de mond zijn op vele verschillende manieren geclassificeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen witte afwijkingen, rood-blauwe afwijkingen, donkere afwijkingen, wratachtige afwijkingen, afwijkingen met blaasjes, afwijkingen met wondjes en tot slot zwellingen van de slijmvliezen en lippen door dieper gelegen afwijkingen. Al deze afwijkingen (er komen vele honderden verschillende soorten slijmvliesafwijkingen in de mond voor) kennen elk hun specifieke behandeling.

Naar de kaakchirurg

landkaarttong Als u wegens een slijmvliesafwijking wordt verwezen naar de kaakchirurg, maakt u een afspraak in het ziekenhuis bij de secretaresse van de kaakchirurg. Na onderzoek door de kaakchirurg en eventueel het vervaardigen van een röntgenfoto volgt een gesprek met uitleg over de bevindingen. Vaak zal het nodig zijn, voordat een definitieve diagnose kan worden gesteld, een proefstukje uit het afwijkende slijmvlies weg te halen. Hierbij wordt onder lokale verdoving een klein stukje van de afwijking verwijderd voor nader onderzoek onder de microscoop.

Nadat de definitieve diagnose is gesteld kan een begin worden gemaakt met de behandeling. Slijmvliesafwijkingen kunnen soms worden behandeld door het toedienen van medicijnen, in andere gevallen is het nodig om de afwijking operatief of met lasertherapie te verwijderen Soms zal ook geen behandeling nodig zijn. Vaak zal vervolgens een controleafspraak worden gemaakt om eventuele veranderingen van de slijmvliesafwijking te beoordelen.

Vragen?
Stuur een email naar Kaakchirurgiezeeland