Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

CBT behandelkamer

Aangeboren afwijkingen

Bij deze afwijkingen kunt u denken aan bijvoorbeeld lip-, kaak- en/of gehemelte-spleten (schisis) of groeistoornissen waardoor kaakdefecten zijn ontstaan. Ook een slechte verkalking of zelfs afwezigheid van tandglazuur en het niet aangelegd zijn van een groot aantal tanden en kiezen zijn voorbeelden van aangeboren afwijkingen. Problemen waarvoor een CBT, vaak in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraar, oplossingen kan bieden.

Prothetisch werk

Wanneer de eigen tandarts of tandprotheticus geen goed functionerende gebitsprothese meer kan vervaardigen vanwege een gecompliceerde mondsituatie dan kan het CBT een oplossing bieden. Sterk geslonken tandeloze kaken zijn een voorbeeld van een dergelijke gecompliceerde situatie. Soms wordt het maken van een kunstgebit op een ernstig geslonken kaak gecombineerd met het plaatsen van implantaten in de kaak door de kaakchirurg. Op die implantaten wordt dan een gebitsprothese met een kliksysteem gemaakt door de CBT tandarts.
Na een ongeval kan de kaak verminkt zijn waardoor een gewone prothese niet kan functioneren, ook hier zijn vaak mogelijkheden voor verbetering van de functie door een CBT tandarts.
Door extreme kokhalsneigingen geen prothese kunnen dragen kan een groot probleem zijn. Het functioneren in het openbaar is voor deze patiŽntengroep vaak ernstig belemmerd. In het CBT wordt voor deze patiŽnten vaak een adequate oplossing gevonden.

Kronen en bruggen op implantaten

Als een aantal gebitselementen verloren is gegaan zijn er mogelijkheden om met behulp van implantaten (kunstwortels), waarop kronen geplaatst kunnen worden, zonder uitneembare prothesen weer een reconstructie van de gebitsbogen te maken. Ook als er veel bot is verdwenen zijn er technieken om het bot zodanig aan te passen dat een functioneel en esthetisch acceptabel gebit te reconstrueren is.

Behandeling onder algehele narcose

In het CBT te Vlissingen bestaat de mogelijkheid onder algehele narcose een behandeling te ondergaan. Alleen op verwijzing van uw tandarts of eventueel uw huisarts komt u voor een dergelijke ingreep in aanmerking.

Welke patiŽnten worden onder narcose behandeld?

  • Kinderen die al op (zeer) jonge leeftijd forse aangetaste (melk)gebitjes hebben waarbij behandeling in de huispraktijk te belastend is en mogelijk het begin van tandarts-angst kan zijn. In narcose wordt dan de mond weer gezond gemaakt zodat de eigen tandarts vervolgens het kind verder kan verzorgen. Het kind ervaart de ingreep onder narcose niet als een tandheelkundige behandeling en de behandelbaarheid wordt niet negatief beÔnvloed.

  • Verstandelijk of lichamelijk gehandicapten die gebitsverzorging nodig hebben maar door hun handicap niet in staat zijn dit bij de tandarts te ondergaan worden onder algehele narcose behandeld. De instellings-tandarts bepaalt wanneer dat nodig is en verwijst naar het CBT.

  • Mensen die door tandartsangst een forse behandelachterstand hebben opgelopen kunnen onder narcose weer van hun klachten verlost worden. In overleg met de CBT-tandarts kan van tevoren een behandelplan opgesteld worden zodat bij ontwaken uit narcose het behandelresultaat bekend is.

De behandelsituatie onder algehele narcose laat niet toe dat prothesen of kroon- en brugwerk gemaakt kunnen worden, ook esthetische behandelingen zijn moeilijk uitvoerbaar. De voorbereidingen hiertoe kunnen wťl genomen worden zodat de eigen tandarts het werk af kan maken en de totale behandelbelasting minder zwaar is.

Tijdens de behandeling is overleg uiteraard niet mogelijk, het is derhalve aan te raden tevoren met de CBT-tandarts te overleggen over het behandelplan. Mogelijkheden hiertoe worden door het secretariaat van het CBT geboden.

Kaakgewrichtsproblemen

Pijnlijke gewrichten, klikken of knappen van de kaakgewrichten, bewegingsbeperking, pijn bij het kauwen, niet goed kunnen dichtbijten of een beperkte mondopening vormen een scala aan kaakgewrichtsklachten, vaak als gevolg van verkeerde bijt- of kauwgewoonten. Met behulp van leefregels, spalken en in het uiterste geval aanpassing van de tanden en kiezen zijn oplossingen mogelijk.

Bestraling - droge mond

Als de speekselklieren rond de mond in het bestralingveld hebben gelegen bij een behandeling van mondkanker met bestraling kan de speekselproductie sterk verminderd zijn. De mond zal hierdoor plakkerig aanvoelen en het spreken wordt bemoeilijkt. Dit gaat veelal ten koste van de tanden en kiezen waar dan veel en snel gaatjes ontstaan (cariŽs). Ook hiervoor zijn oplossingen. Vaak zal al vůůrdat die bestralingen gaan plaatsvinden begeleiding van het CBT worden ingeroepen zodat onnodig leed voorkomen kan worden.

Snurkproblemen kaakcorrectie?

Snurken is voor veel mensen een groot sociaal probleem en veroorzaakt veel leed in de slaapkamer. In ernstige gevallen kan dit zelfs leiden tot tijdelijke ademstilstanden, het slaap-apneu syndroom. Tegenwoordig is het in veel gevallen goed mogelijk om voor de snurkende patiŽnt een anti-snurk apparaat aan te meten door ťťn van de CBT tandartsen. De ademweg wordt door het 's nachts dragen van dit apparaat vrij gehouden, waardoor het snurken niet meer kan optreden. Wilt u meer weten over snurkproblemen, kijk dan eens op www.oralappliance.nl

Mondhygiëne

De taak van de mondhygiŽnist in het ziekenhuis:

Patiëntenzorg:
  • Begeleiden en behandelen van patiŽnten die radiotherapie in het hoofd- halsgebied moeten ondergaan, door het optimaliseren van de mondgezondheid voorafgaand aan de bestraling. Dit geschiedt door uitgebreide gebitsreiniging en instructie mondhygiŽne. Tijdens de bestraling wordt de patiŽnt begeleid, zodat de bijwerkingen van de bestraling tot een minimum worden beperkt.

  • Begeleiden en behandelen van angstige patiŽnten.

  • PatiŽnten waarbij implantaten zijn geplaatst te instrueren en adviseren met betrekking tot het onderhoud van de implantaten en, indien van toepassing, het onderhoud van de (gedeeltelijke) prothese.

  • Consult aan het bed van de patiŽnt op diverse afdelingen.

Opleiding:
  • Deze taak bestaat uit het geven van informatie en voorlichting aan andere disciplines, zoals verpleegkundigen en artsen, in het ziekenhuis.

Terug
Stuur een email naar Kaakchirurgiezeeland