Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Botopbouw

Wat is een botopbouw?

Een botopbouw is het verhogen of verbreden van de kaakwal met een bottransplantaat. Indien kleine hoeveelheden bot nodig zijn, kan het benodigde bot ergens uit de mondholte (bijvoorbeeld uit de kinregio of ter plaatse van de verstandskiezen) worden getransplanteerd. Bij grotere benodigde hoeveelheden wordt het bot getransplanteerd vanuit de bekkenkam.

Waarom een botopbouw?

Implantaten zijn uitermate geschikt voor het vervangen van één of meerdere tanden of kiezen of om houvast te geven aan een kunstgebit. Om implantaten echter succesvol te kunnen plaatsen is een bepaald botvolume noodzakelijk.

Hoe groot is de kans van slagen?

Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een botopbouw tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Essentieel is dat na de operatie een goede genezing van de wond plaats vindt. Indien dat niet het geval is en er toch een ontsteking ontstaat, kan een dergelijke ontsteking leiden tot (gedeeltelijk) verlies van het bottransplantaat. Een goede mondhygiëne is daarom zeer belangrijk. Roken heeft een negatieve invloed op de wondgenezing. Het is daarom verstandig voor een botopbouw te stoppen met roken.

Kan het ook bij mij?

Inspectie van uw mond en analyse van bij u te maken röntgenfoto's zullen duidelijk maken of een botopbouw bij u noodzakelijk is om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees hieromheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan worden gedaan.

Wordt een botopbouw vergoed door de zorgverzekeraar?

< Hier is geen algemene regel voor te geven. U kunt dit eventueel nalezen in uw verzekeringspolis of navragen bij de zorgverzekeraar. Ook kan uw behandelaar een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Wanneer kunnen er implantaten worden geplaatst na een botopbouw?

Ongeveer drie tot zes maanden na een botopbouw kunnen er implantaten worden geplaatst. De precieze termijn is afhankelijk van het gebruikte bottransplantaat en zal door de kaakchirurg met u worden besproken.

Hoe lang duurt het hele behandeltraject?

De duur van het gehele behandeltraject, dus een botopbouw gevolgd door plaatsing van implantaten en tot slot kroon of brugwerk, varieert van acht tot twaalf maanden. De precieze duur is met name afhankelijk van het feit of de implantaten worden geplaatst in de boven- of onderkaak.

Worden alle behandelingen door de kaakchirurg uitgevoerd?

De botopbouw wordt uitgevoerd door de kaakchirurg. Het plaatsen van de implantaten, na enige maanden, wordt meestal ook door de kaakchirurg uitgevoerd. Soms worden de implantaten door een tandarts geplaatst. De prothese of het kroon en brugwerk op de implantaten wordt meestal door de eigen tandarts vervaardigd. Dit laatste deel van de behandeling kan ook in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) worden uitgevoerd.

Doet de behandeling ook pijn?

De gehele behandeling verloopt absoluut pijnloos. Bij het transplanteren van bot uit de bekkenkam, wat altijd onder narcose gebeurt, is dit vanzelfsprekend. Bij poliklinische behandeling schakelt de plaatselijke verdoving het pijngevoel volledig uit. Wel blijft U voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte druk en zacht trillen als de boor gebruikt wordt.

Welke nabezwaren kan ik verwachten?

De te verwachten nabezwaren zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de uitgevoerde behandeling. Bij het transplanteren van bot uit de bekkenkam, wat altijd onder narcose gebeurt, wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De duur van de opname varieert van twee tot vijf dagen. De meeste mensen hebben na de operatie nauwelijks last van pijn in de mond. Een beetje keelpijn komt voor. Na de operatie is het gezicht soms (erg) gezwollen ondanks dat via een infuus gedurende één of twee dagen medicijnen worden toegediend die het zwellen van het gezicht tegengaan. De zwelling wordt meestal na drie dagen snel minder. Als gevolg van het transplanteren van bot uit de bekkenkam gaat het lopen in het begin meestal moeizaam, na enige weken is dit weer normaal.
Het oogsten van bot uit de kin of verstandskiesregio verloopt meestal poliklinisch. De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Tevens mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Na deze eerste dag dient u de mond gedurende een week te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel. Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af. Na enige tijd is de mondopening weer normaal. U kunt zelf proberen door oefening de mond af en toe wat verder te openen.

Is het normaal dat het wondje blijft bloeden?

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er constant meer vers helder rood bloed dan speeksel in de mond. Bloedt de wond na (komt enkele uren na de ingreep nogal eens voor) dan kunt u een gaasje of zakdoek op de wond aanbrengen en dit met de duim gedurende een half uur aandrukken. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Helpt dat weer niet, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Mag ik gelijk weer eten en drinken na de behandeling?

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen (erg) hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien.

Hoe kan ik het wondje het beste schoonhouden?

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Ook moet u de wond niet met de vingers aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. De eerste twee weken na de behandeling dient u de mond te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel.

Mag ik gelijk weer roken en alcohol gebruiken?

U kunt beter de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond. Roken vergroot de kans dat de wondgenezing verstoord raakt en er een ontsteking ontstaat. Een dergelijke ontsteking kan leiden tot (gedeeltelijk) verlies van het bottransplantaat.

Moeten de hechtingen ook worden verwijderd?

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na enkele weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Kan ik ook koorts krijgen na de behandeling?

Koorts, zelfs tot 39º C, is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39º of blijft de koorts boven 38.5º langer dan 5 dagen bestaan, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Vragen of problemen?

Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.