Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kaakfracturen

Wat zijn aangezichtsletsels?

Bij aangezichtsletsels kan er sprake zijn van verwondingen van de huid of slijmvliezen, breuken van de botten van het aangezicht en/of tandletsel.

Wat zijn de oorzaken van een kaakfractuur?

Verkeersongevallen vormen de belangrijkste oorzaak van aangezichtsletsels, op de voet gevolgd door geweldsdelicten. Daarnaast zijn bedrijfsongevallen, sport- en vrijetijdsongevallen belangrijke oorzaken.

Moet een kaakfractuur altijd operatief worden behandeld?

Nee, bij de behandeling kan onderscheid worden gemaakt tussen conservatieve behandeling met oefentherapie en/of gebitsspalken en operatieve behandeling waarbij de breukdelen worden gezet en aan elkaar bevestigd met kleine titanium plaatjes en schroefjes. Welke behandeling zal worden uitgevoerd is onder andere afhankelijk van de plaats van de breuk en de mate van verplaatsing van de botdelen.

Welke nabezwaren kan ik verwachten na een operatie?

De meeste mensen hebben na de operatie nauwelijks last van pijn. Een beetje keelpijn komt voor. Na de operatie is het gezicht (soms erg) gezwollen ondanks dat via een infuus gedurende één of twee dagen medicijnen worden toegediend die het zwellen van het gezicht tegengaan. De zwelling wordt meestal na drie dagen snel minder.

Zijn er ook blijvende nadelige gevolgen te verwachten?

Dit is erg afhankelijk van het soort breuk. Bij breuken van de onderkaak of het jukbeen kan er een zenuw zijn beschadigd welke vaak lange tijd nodig heeft om weer te herstellen. Of dit herstel volledig zal zijn is niet te voorspellen.

Kan ik na een operatie wegens een kaakfractuur mijn mond direct weer open doen?

Meestal kunt u direct na een operatie uw mond al een klein beetje open doen. Wel zitten er soms een aantal elastiekjes tussen de boven- en onderkaak. Na sommige operaties blijven de kaken vier tot zes weken aan elkaar bevestigd. Het spreken met de kiezen op elkaar is niet zo moeilijk als het lijkt. Wanneer de kaken weer los zijn, zullen de gewrichten in het begin wat stijf zijn. Hierdoor is het kauwen iets moeilijker. Soms wordt fysiotherapie toegepast.

Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?

De duur van de opname in het ziekenhuis varieert van één tot enkele dagen. Tijdens deze dagen worden er controlefoto's gemaakt. Zo nodig zal met de mondhygiëniste over de verzorging van de mond worden gesproken.

Wanneer kan ik weer sporten na een kaakfractuur?

Rustige sporten, zoals joggen en zwemmen, zijn na één maand weer verantwoord. Zware lichamelijke inspanning en contactsporten, zoals de meeste balsporten en judo, moeten de eerste twee maanden worden vermeden.

Mag ik gelijk weer eten en drinken na een operatie?

De botdelen moeten onbelast weer kunnen vastgroeien. Daarom mag de eerste zes weken na een operatie niet echt worden gekauwd. Het eten moet daarom vloeibaar tot zacht zijn.

Hoe kan ik de mond het beste schoonhouden na een operatie?

Goede mondverzorging is na de operatie erg belangrijk. Hiermee wordt de genezing versneld. Goed poetsen met een tandenborstel met een kleine kop (bijvoorbeeld een kindertandenborstel) is erg belangrijk. Vrijwel altijd wordt een mondspoeldrank voorgeschreven. Door deze spoeldrank ontstaat meestal een bruine aanslag op de tong en de tanden. Deze aanslag is tijdelijk en verdwijnt na verwijdering van de staaldraadjes door goed te poetsen.

Mag ik gelijk weer roken en alcohol gebruiken?

U kunt beter de eerste weken niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.

Moeten de hechtingen ook worden verwijderd?

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na enkele weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Moeten de plaatjes en schroefjes ook worden verwijderd?

De plaatjes en schroefjes waarmee de botdelen tijdens een operatie zijn vastgezet, zijn van titanium en kunnen daarom zonder schadelijke gevolgen in het lichaam achterblijven. In bepaalde gevallen worden ze echter toch na ongeveer een half jaar onder plaatselijke verdoving of in dagbehandelingsnarcose verwijderd.

Vragen of problemen?

Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.