Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kunstwortels (implantaten)

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Deze permanente vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of kunstgebit. De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waar bot aan hecht.

Hoe groot is de kans van slagen?

Zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct aansluitend aan het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als u rookt.

Hoe lang gaat een implantaat mee?

Implantaten zijn 40 jaar geleden voor het eerst toegepast. Bij de patiŽnten uit die tijd die nu nog in leven zijn functioneren de implantaten nog steeds. Implantaten zijn dus in principe voor levenslang gebruik. Toch komt het ook een enkele keer voor dat een implantaat niet integreert of na enige jaren los gaat staan en moet worden verwijderd. De kans hierop is groter als u rookt.

Kan het ook bij mij?

Bij iedere volwassene kan in principe een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar te weinig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het verder van belang dat het tandvlees hieromheen gezond is. Als dit niet zo is moet daar eerst iets aan worden gedaan. Inspectie van uw mond en analyse van bij u te maken rŲntgenfoto's zullen duidelijk maken of implantaten bij u kunnen worden toegepast.

Worden implantaten vergoed door de zorgverzekeraar?

Het plaatsen van implantaten bij tandeloze patiŽnten wordt vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Bij vervanging van ťťn of meerdere tanden of kiezen door implantaten is dit sterk afhankelijk van de polisvoorwaarden. U kunt dit nalezen in uw verzekeringspolis of navragen bij de zorgverzekeraar. Ook kan uw behandelaar een aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Doet de behandeling ook pijn?

De gehele behandeling verloopt absoluut pijnloos. De plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig uit. Wel blijft U voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte druk en zacht trillen als de boor gebruikt wordt.

Welke nabezwaren kan ik verwachten?

Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. U kunt de pijn bestrijden met de voorgeschreven pijnstillers. De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is raadzaam om de eerste dagen de pijnstillers volgens voorschrift te gebruiken. Tevens kunnen een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening voorkomen. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Als de zwelling na deze periode niet afneemt of juist toeneemt moet u contact opnemen met de polikliniek kaakchirurgie. Een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige tijd is de mondopening weer normaal. U kunt zelf proberen door oefening de mond af en toe wat verder te openen.

Is het normaal dat het wondje blijft bloeden?

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er constant meer vers helder rood bloed dan speeksel in de mond. Bloedt de wond na (komt enkele uren na de ingreep nogal eens voor) dan kunt u een gaasje of zakdoek op de wond aanbrengen en dit met de duim gedurende een half uur aandrukken. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Helpt dat weer niet, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Mag ik gelijk weer eten en drinken na de behandeling?

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen (erg) hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien.

Hoe kan ik het wondje het beste schoonhouden?

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet schoonspoelen. Ook moet u de wond niet met de vingers aanraken. Een schone mond geneest beter dan een vieze. De eerste twee weken na de behandeling dient u de mond te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel.

Mag ik gelijk weer roken en alcohol gebruiken?

U kunt beter de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond. Roken vergroot de kans dat een implantaat niet integreert en moet worden verwijderd.

Moeten de hechtingen ook worden verwijderd??

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na enkele weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Kan ik ook koorts krijgen na de behandeling?

Koorts, zelfs tot 39º C, is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39º of blijft de koorts boven 38.5º langer dan 5 dagen bestaan, neem dan contact op met de polikliniek kaakchirurgie.

Hoe lang houdt de verdoving aan?

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Hoewel de verdoving de rijvaardigheid niet direct beÔnvloedt, is het verstandig pas actief aan het verkeer deel te nemen als u zich weer hersteld voelt.

Vragen of problemen?

Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.