Logo Kaakchirurgie Zeeland Kaakchirurgie Zeeland Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Slijmvliesafwijking

Wat zijn slijmvliesafwijkingen?

De slijmvliezen vormen de bekleding aan de binnenzijde van de mond van de wangen, de tong en de kaken. Een groot aantal afwijkingen kan op of in de slijmvliezen van de mond ontstaan.. Een slijmvliesafwijking kan het gevolg zijn van een lokaal proces of een uiting zijn van een uitgebreider ziekteproces.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Vaak zal het nodig zijn, voordat een definitieve diagnose kan worden gesteld, een proefstukje uit het afwijkende slijmvlies weg te halen. Hierbij wordt onder lokale verdoving een klein stukje van de afwijking verwijderd voor nader onderzoek onder de microscoop. Nadat de definitieve diagnose is gesteld kan een begin worden gemaakt met de behandeling.

Hoe worden slijmvliesafwijkingen behandeld?

Hier is geen algemene regel voor te geven. Alle in de mond voorkomende slijmvliesafwijkingen (er komen vele honderden verschillende soorten slijmvliesafwijkingen voor) kennen elk hun specifieke behandeling. Slijmvliesafwijkingen kunnen soms worden behandeld door het toedienen van medicijnen, in andere gevallen is het nodig om de afwijking operatief of met lasertherapie te verwijderen Soms zal ook geen behandeling nodig zijn. Vaak zullen nadat de diagnose is gesteld vervolgafspraken worden gemaakt om eventuele veranderingen van de slijmvliesafwijking te beoordelen.

Vragen of problemen?

Wanneer onverhoopt toch nog problemen ontstaan waarover u zich zorgen maakt, kunt u bellen naar de polikliniek kaakchirurgie.